Khmer Sing-Along – ព្រះចាត់បុត្រា – God Sent His Son

I’m trying to build up my repertoire of Khmer songs. Christian ones are particularly helpful: I know the tunes and I can get the gist of what they are singing as it’s pretty close to the English. Therefore, I’ve been using simple and rather repetitive songs to build my knowledge of Khmer words and phrases.

Again, I’ve transcribed it and transliterated it twice, using two different systems. Read (or don’t) about some of the thought processes behind how I’ve done it here. It goes some way to explain why what you read might not be exactly what you hear, especially in songs.

ព្រះចាត់បុត្រា – God Sent His Son

Khmer and English

ព្រះចាត់បុត្រា នាមថាព្រះយេស៊ូវ
យាងមកស្រលាញ់ ប្រោះ និង អត់ទោស
ទ្រង់រស់ និង ស្លាប់ ដើម្បីលោះបាបខ្ញុំ
ឯផ្នូរទទេ នោះបញ្ជាក់ថា ព្រះខ្ញុំទ្រង់រស់Chorus

ដោយព្រោះទ្រង់រស់ ខ្ញុំមិនខ្លាចទេថ្ងៃស្អែក
ដោយព្រោះទ្រង់រស់ ក្តីខ្លាចរលាយ
ដោយខ្ញុំដឹងថាដឹងថា ទ្រង់ជ្រាបអនាគត
ឯជីវិតខ្ញុំមានតំលៃ ព្រោះតែទ្រង់នៅរស់


 

God sent his son,
They call Him Jesus,
He came to love,
heal and forgive,
He lived and died to buy my pardon,
An empty grave is there
to prove my Saviour lives.

Chorus

And because He lived, I can face tomorrow,
Because He lives all fear is gone,
Because I know, I know,
He holds the future,
And life is worth the living
just because He lives.

Romanisation and IPA

Preah chat botra niam tha Preah Yesu
Yeang mok sralanh braoh ning attouh
Troeung roeuh ning slab
    daeumbe luoh bab knhom
Ae phnuo tote nuoh banhcheak tha
    preah knhom troeung roeuh

Chorus

Daoy pruoh troeung roeuh
    knhom min khlach te thngey saek
Daoy pruoh troeung roeuh
    ktei khlach roleay
Daoy knhom doeng tha doeng tha
    troeung chreab aneakot
Ae cheivet knhom mean tamley
    pruoh tae troeung novroeuh
preah cat ɓotra niəm tha Preah Jesu
jiəŋ mɔk srɑlaɲ ɓrɑh niŋ aʔtoh
troəŋ roəh niŋ slap
    ɗaəmɓəj luəh ɓap khɲom
ʔae phnu tɔte nueh ɓɑɲciək tha
    preah kɲom troəŋ roəh

Chorus

ɗaoj pruəh troəŋ roəh 
    kʰɲom min kʰlac te tʰŋɨj sʔajk
ɗaoj pruəh troəŋ roəh
    kʰdəj kʰlac rɔliəj
ɗaoj kʰɲom ɗəŋ tʰa ɗəŋ tʰa
    troəŋ criəp ɑniəkɔt
ʔae ciʋit kʰɲom miən tɑmlɛ
    pruəh taj troəŋ nɨwroəh

Get the pdf version here!